Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHSKL21
NimiHarjoittelu: Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiClinical practice: Internal Medicine Nursing and Clinical Nursing in Different Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa toimia ammattieettisesti ja sairaanhoitajan identiteetin mukaisesti sekä kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa
-hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset hoidon tarpeen arvioinnissa ja osana monialaista kokonaishoitoa eri toimintaympäristöissä
-osaa suunnitella ja toteuttaa ja arvioida sisätauteja, syöpätauteja, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavien hoitoa ja osaa dokumentoinnin sekä ISBARin mukaisen raportoinnin
-selittää hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeja ja osaa laskea lääkelaskut ja toteuttaa turvallista lääkehoitoa
-hallitsee voimavaralähtöisen, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän ohjauksen ja osaa tukea psykososiaalisesti yksilöä ja läheisiä sairauden eri vaiheissa
-soveltaa ja analysoida näyttöön perustuvaa tietoa hoidossa ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä
-toimii monialaisesti yhteistyössä sisätauteja, syöpää, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavan potilaan hoitoketjussa ja kehittää näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä
-toimii ergonomisesti ja aseptisesti oikein sekä hallitsee infektioiden torjunnan eri toimintaympäristöissä
-osa arvioida ja kehittää omaa hoitotyön kliinistä ammatillista asiantuntijuuttaan
-osaa laatia CV:n, infograafin ja video CV:n
Keskeiset sisällötHoitoteknologia, potilaan kliininen tutkiminen, näyttöön perustuva kliinisen hoitotyön kehittäminen, ravitsemushoito, voimavaralähtöinen ohjaaminen ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointi, monialaisuus.PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö)
SuoritustavatHarjoittelu eri toimintaympäristöissä.PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliKäypähoitosuositukset sekä muu erikseen sovittava materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot suoritettu. Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä teoriaopinnot suoritettu - aloitettu.
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä.(Implementation only in Finnish)
YhteyshenkilöMäkeläinen Tiina
Hynynen Marja-Anneli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.