Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHMIE12
NimiHarjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Mental Health and Substance Abuse Nursing Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja analysoida asenteiden ja tunteiden merkitystä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
-ohjata potilaita, potilasryhmiä, omaisia, opiskelijatovereita tai henkilökuntaa
-kuvata harjoittelupaikan keskeiset yhteistyökumppanit ja toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä
-hyödyntää oppimisessaan mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa
-työskennellä erilaisista kulttuuritaustoista olevien ihmisten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi
-käyttää turvallisesti keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiä
-toteuttaa turvallisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkehoitoa
-arvioida ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamistaan
- AVEKKI-toimintatapamallin ja motivoituu toimimaan sen mukaisesti tulevassa ammatissaan
- vuorovaikutteisesti ennaltaehkäistä ja hallita uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita.
Keskeiset sisällötMielenterveys- ja päihdehoitotyön lainsäädäntö. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettiset kysymykset. Hoitotyön prosessi, kirjaaminen ja raportointi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät (esim. ohjaaminen, hoitosuhde, yhteisöhoito, moniammatillinen tiimityöskentely, verkostotyöskentely, työnohjaus, lääkehoito). Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä. Mielenterveyden edistäminen. AVEKKI-toimintatapamalli ja sen soveltaminen eri toimintaympäristöissä.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa mielenterveys-ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä erillisten kriteereiden mukaisesti. Seminaariin (100%) osallistuminen. Ohjaustehtävän ja merkityksellinen tapahtuma –tehtävän hyväksytty suorittaminen. Blogireflektoinnin suorittaminen. Simulaatioihin(100%) osallistuminen. Opintojakso on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona. Osallistuminen (läsnäolovelvoite) haastavien asiakastilanteiden kohtaamisen (AVEKKI) harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliOppimistavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ajankohtainen materiaali ja muu ohjaajan osoittama materiaali.
Edeltävät opinnotAsiakas ja ammattilainen sote-palveluissa, hoitotaito sekä teoria että harjoittelu, hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, sisätautia sairastavan hoitotyö sekä teoria että harjoittelu, anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2. Mielenterveys- ja päihdetyön teoriaopintojakson tulee olla suoritettu tai siitä on suoritettu riittävä osuus toteutussuunnitelman mukaisesti.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAho Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.