Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKKEJO1
NimiKätilötyön kehittäminen ja johtaminen
Nimi englanniksiDevelopment and Management of Midwifery
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet-Ymmärtää kätilöjohtoisen toiminnan merkityksen kätilön työssä

-Osaa suunnitella, toteuttaa, kehittää ja arvioida omaa työtään erilaisissa kätilötyön toimintaympäristöissä

-Osaa toimia kätilötyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ja ottaa vastuun omasta ammatillisesta toiminnastaan

-Kykene luovaan ongelmanratkaisuun ja uusien ideoiden, toiminta- ja työtapojen kehittämiseen

-Osaa työskennellä projekteissa

-Ymmärtää toiminnan laadun arvioinnin merkityksen kätilötyössä

-Ymmärtää kätilön osaamisen antamat mahdollisuudet kätilötyön yrittäjyyteen

-Osaa etsiä ja kehittää kätilötyössä asikaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja

-Osaa hyödyntää innovaatio- ja kehittämisvälineitä kätilötyön työelämäläheiseen kehittämiseen

-Tietää käsiteellisiä työkaluja tunnistaakseen työhyvinvointitekijöitä

-Osaa hankkiä, käsitellä, tuottaa ja arvioida kätilötyön työhyvinvointia koskevaa tietoa ja käsityksiä kriittisesti

-Osaa hyödyntää johtamisen työkaluja ja välineitä työhyvinvoinnin edistämiseksi kätilötyössä

-Osaa kehittää uusia työ- ja työntekijälähtöisiä johtamisen menetelmiä ja ratkaisuja kätilötyössä, jotka tehostavat oman työn tekemistä ja edistävät hyvinvointia

- kykenee johtamaan niin, että työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät viedään johtamisen käytäntöihin

-osaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti kätilötyössäKeskeiset sisällöt-Hoitosuositukset ja tutkimuskatsaukset kätilötyössä

-Kätilötyön kehittäminen eri osa-alueilla

-Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen tarpeista nousevat palvelu- ja toimintatarpeet

-Hyvinvointiteknologia

-Ideointi ja innovointimenetelmät

-Kehittävä työote

-Verkostotyö eri ammattiryhmien kanssa

-Asiantuntijaviestintä

-Virtuaaliset ympäristöt

-Ammatillisten artikkelien kirjoittaminen

-Ammatillinen näkyvyys

-Projektin suunnittelu ja hallinta

-Tuotteistaminen

-Innovaatiojohtaminen ja kasvu

SuoritustavatLuennoille osallituminen,arvioitava tehtävä, simulaatio, tentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Edeltävät opinnotSairaanhoitaja amk
Muuta huomioitavaaOpintojakso sisältää kätilötyön kehittämistehtävän tekemisen
YhteyshenkilöHoffren Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.