Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKKASYAI
NimiKätilötyö synnytyksen aikana
Nimi englanniksiIntrapartum Midwifery
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- Ymmärtää synnytyksen fysiologisen kulun ja siinä tapahtuvat poikkeamat
-Osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
-Osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
-Osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisesti
-Osaa itsenäisesti hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
-Osaa ennakoida ja tunnistaa synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen voinnissa tapahtuvia muutoksia
-Osaa hoitaa vastasyntynyttä
-Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
-Osaa toimia vastasyntyneen hyvinvointia ja henkeä uhkaavissa tilanteissa
-Osaa ohjata synnyttänyttä äitiä ja perhettä terveyttä edistävästi ja perhekeskeisesti.
Keskeiset sisällöt-Fysiologinen synnytys
-Kätilötyön anatomia ja fysiologia
-Sikiön vointi synnytyksen aikana
-Obstetriikka
-Turvallisen synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
-Päätökdenteko
-Synnytyksen edistymisen seurantamenetelmät
-Sikiön voinnin seurantamenetelmät
-Synnytyksen aikainen kivun lievitys
-Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
-Kätilötyön hiatoria ja kansainvälisyys ja kätilötyön käytänteiden kehittyminen
-osaa ottaa käytöön uusia digitaaalisia menetelmiä
Syynytyksenaiakaiset erityiskysymykset
-Dokumentointi
-Synnytyskeskustelu
-Synnytyksen riskitekijät
-Synnytyksen edistymisen arviointi
-Häiriöt synnytyksen kulussa
-Muutokset sikiön voinnissa
-Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
-Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä
-Synnytyksen erityistilanteet
SuoritustavatOsallituminen luennoille, tehtävät, simulaatiot, taitopajat, tentti
Obstetriikka luennot
Kätilötyön anestesiologia
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKätilötyö. 2016. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen & Äimälä. Edita.

Naistentaudit ja synnytykset. 2011. Tapaninen & Ylikorkala. 2011. Duodecim.
Edeltävät opinnotSairaanhoitaja-amk opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi
Tuovinen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.