Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SYS22KY Sosiaaliala, varhaisen tuen asiantuntija (YAMK)

Osaamistavoitteet

Sosionomin (ylempi AMK) tutkinto on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 7 (kansallinen viitekehys).Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleiset kompetenssit on määritelty kaikissa tutkinto-ohjelmissa EQF:n ja NQF:n tasolle 7 ja kuvattu seuraavastiTutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan, tutkinto-ohjelmassa osaamisen rakentumisen tavoitteet ja ammatillisen identiteetin kehittymisen. Sosionomi (ylempi AMK) –tutkinnon kompetenssit on kuvattu kolmen teeman avulla ja ne muodostavat tutkinnon substanssiosaamisen tiedollisen ja taidollisen perustan.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.