Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991004
NimiMenestyvä organisaatio
Nimi englanniksiSuccessful Organisation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvata mistä organisaation toiminnan laatu muodostuu ja laadun yhteydet organisaation menestymiseen. Opiskelija kykenee valitsemaan ja soveltamaan organisaation tavoitteiden mukaisia laatujohtamisen työkaluja. Opiskelija tunnistaa erilaisia organisaatiokulttuureja laadun ja menestymisen mahdollistajina tai esteinä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan toiminnan organisointiin menestystä tukevilla tavoilla.
Keskeiset sisällöt- Laatuajattelu
- Laatujohtaminen
- Työelämän laatu
- Organisaatiokulttuuri
- Organisaatio ja organisointi
- Moniammatillisuus
- Palkitsevat kannustinjärjestelmät
SuoritustavatOppimistehtävien tekeminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMorgan, G. 2006. Images of Organization. The Executive Edition Newbury Park, CA: Sage Publications Inc.
Juuti, P. 2012. Menestystarinoita. Tutkimus kestävään tuottavuuteen yltäneistä organisaatioista. Hansaprint.
Materiaali tarkentuu opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSavonia-amk - ylempi amk - kaikille yhteiset opinnot

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Successful Organisation –opintojaksoa
YhteyshenkilöPaldanius Kalevi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.