Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA30
NimiPotilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä
Nimi englanniksiPatient and Client Safety in Digital and Technological Environments
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä eri toimintaympäristöissä
- tunnistaa ja ennaltaehkäistä vaaratilanteita käyttäen keskeisiä asiakas- ja potilasturvallisuuden menetelmiä
- soveltaa käytännössä laiteturvallisuutta varmistavaa ohjaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmää
- kehittää ja toimii osana moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuria työyhteisössä
Keskeiset sisällöt- asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet
- vaaratilanteet eri toimintaympäristöissä
- asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät järjestelmät
- laiteturvallisuus osana asiakas- ja potilasturvallisuutta
- asiakas- ja potilasturvallisuuden prosessi (suunnittelu, toteutus ja arviointi) eri toimintaympäristöissä
- asiakas- ja potilasturvallisuuden eettiset näkökulmat
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöToppinen Arto
Klemola Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.