Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA50
NimiDigitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä
Nimi englanniksiUtilizing and Using Digital and Technological Solutions in Patient and Client Work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa arvioida asiakas- ja potilaslähtöisesti toimintaympäristöä sekä uusia digitaalisia ratkaisuja ja niiden valintaa, käyttöä ja vaikutuksia
- soveltaa digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja omassa työssään
- ymmärtää asiakkaan, potilaan ja läheisten osallisuuden merkityksen päätöksenteossa
- ohjaa asiakasta ja potilasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia ja sähköisiä palveluita omahoidon tueksi
- osaa motivoida ja sitouttaa asiakasta ja potilasta sekä hänen läheisiään hyvinvointia tukevan teknologian ja sähköisten palveluiden käyttöön
Keskeiset sisällöt- laitteen käyttöönotto ja vaikutusten seuranta
- digitaaliset ja teknologiset ratkaisut osana työtä
- osallisuus ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- omadata ja sen käyttömahdollisuudet
- näyttöön perustuva vaikuttavuuden arviointi
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKlemola Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.