Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA60
NimiPalveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä
Nimi englanniksiService Guidance in Digital Environments
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa palvelutarpeen arvioinnin ja käyttää toimintakyvyn arvioinnin mittareita arvioidessaan asiakkaan ja potilaan toimintakykyä ja tarpeita
- tuntee palvelujärjestelmän lainsäädännön omavalvontasuunnitelman osana palveluohjausta
- hallitsee digitaalisen ohjauksen periaatteet ja toimintatavat
- hallitsee potilas- ja asiakasohjauksen erilaisissa ympäristöissä
Keskeiset sisällöt- palvelujärjestelmä ja palvelutarpeen arviointi
- digitalisaatioon ja teknologiaan liittyvä lainsäädäntö
- asiakkaan ja potilaan digitaalisten ja teknologisten palveluiden kartoittaminen
- digitaaliset ja teknologiset ratkaisut asiakkaan, potilaan ja läheisten ohjauksessa
- asiakkaan, potilaan ja läheisten osallisuutta tukevat digitaaliset ja teknologiset ratkaisut
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKlemola Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.