Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBLABO1
NimiLaboratoriotyötä oppimassa
Nimi englanniksiLearning about Laboratory Work
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kliinisen terveysalan laboratoriotyön tehtäväkentän, siihen liittyvän lainsäädännön sekä laboratoriopalvelutuotannon kokonaisuuden
- osaa selittää kliinisen laboratoriotutkimusprosessin ja sen vaiheet
- tietää kliinisen laboratoriotyön perustyötavat
- osaa käyttää laboratorion perusvälineistöä
- ymmärtää terveysalan laboratoriotoiminnan arvoperustan ja toimii sen mukaan soveltaen laboratoriotyön eettisiä periaatteita
- osaa selittää kliiniseen laboratoriotyön/tieteenalojen ja sen tutkimuskohteen merkitykseen bioanalyytikon työn, koulutuksen ja ammatin kehittämisessä
Keskeiset sisällöt- laboratoriossa käytettävien välineiden ja työskentelytapojen perusteita
- kliinisen laboratoriotoiminnan arvoperusta
- työturvallisuus
- kliinisen terveysalan laboratoriotyön tehtäväkentän, siihen liittyvän lainsäädännön ja laboratoriopalvelutuotannon perusteet
Suoritustavat- harjoituksiin osallistuminen, 100 %
- annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
- kahden päivän tutustuminen kliiniseen laboratorioon
- ryhmäpalautekeskustelu tutustumiseen liittyen 100 % läsnäolo
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali - Hänninen, H., Ruismäki, M., Seikola, A. & Slöör S. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Helsinki. Edita
- Tuokko S., Rautajoki A. & Lehto L. 2008. Kliiniset laboratorionäytteet. Opas näytteiden ottoa varten. Helsinki: Tammi
- Liikanen E. 2009. Kliininen laboratoriotiede. Palmenia-sarja 63. Gaudeamus, Helsinki.
- Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot Ei edeltäviä opistoja
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
YhteyshenkilöSaukkonen Mirja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.