Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys             5  
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel             5  
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 TBLUOTI Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito 5              
4 TBLABO1 Laboratoriotyötä oppimassa 5              
4 TBLABNOL Laboratorionäytteenotto ja laatu 5              
4 TBKEMI1 Kliininen kemia 1 5              
4 TBPREA9 Harjoittelu: Preanalytiikka   5            
4 TBKEMI2 Kliininen kemia 2   5            
4 TBAMEAK Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen   5            
4 TBANKFY Anatomy and Physiology and Methods of Clinical Physiology / Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät   5            
4 TBSOMO21 Solumorfologia     5          
4 TBIMMUB21 Immunologian perusteet   5            
4 TBKHEMA Kliininen hematologia   5            
4 TBMOLBB Molecular Biology (Basic)/ Molekyylibiologia (perusteet)     5          
4 TBMIKB21 Kliininen mikrobiologia (basic)     5          
4 TBCLPHIS Clinical Physiology and Nuclear Medicine / Kliininen fysiologia ja isotooppitutkmukset     5          
4 TBKLHEMO9 Clinical Practice: Clinical hematology /Kliininen hematologia, harjoittelu         5      
4 TBKLEM9 Clinical Practice: Clinical Chemistry         5      
4 TBMIKA21 Kliininen mikrobiologia (advansed)       5        
4 TBIMMUNA Immunology (Advanced) / Immunologia       5        
4 TBMOLBIA Molecular biology (Advanced) / Molekyylibiologia       5        
4 TBHISSY1 Clinical Histology and Sytology     5          
4 TBNEULÄ Kliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito       5        
4 TBLABINT Tulevaisuuden laboratorioinnovaatiot ja moniammatillinen yhteistyö           5    
4 TBMICGE9 Clinical Practice: Clinical Microbiology and Gene Technology / Kliininen mikrobiologia ja geeniteknologia, harjoittelu           5    
4 TBKLFYS9 Kliininen fysiologia, harjoittelu         5      
4 TBIMHE9 Immunohematologia, harjoittelu           5    
4 TBPAT9 Kliininen histologia ja sytologia, harjoittelu           5    
4 TBBIOPA Biopankki             5  
Syventävät ammattiopinnot 20 op
4 TBVIERI1 Vierianalytiikka 1         5      
4 TBLABPO1 Laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 1       5        
4 TBERIKAMI1 Erikoisalaopinnot, kliininen mikrobiologia 1           5    
4 TBERIKAHI1 Erikoisalaopinnot, kliininen histosytologia 1             5  
4 TBERIKAKE1 Erikoisalaopinnot, kliininen kemia 1             5  
4 TBERIKANE1 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 1         5      
4 TBERIKANE2 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 2           5    
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte             0  
 
Valinnaiset opinnot
10 (NonStop)
Valinnaiset opinnot

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.