Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBKEMI1
NimiKliininen kemia 1
Nimi englanniksiClinical Chemistry 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritetuuaan opiskelija:
- tuntee makromolekyylien (hiilihydraatit, proteiinit, lipidit) rakenteita ja kemiaa
- tuntee keskeiset kliinisennkemian käsitteet
- tietää kliinisen kemian tutkimusten kliinisen merkityksen
- ymmärtää kliinisessä kemiassa käytettävien analyysimenetelmien periaatteet
- osaa tehdä ohjattuna kliinisen kemian perustutkimukset teoriatietoa soveltaen ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita noudattaen
- tuntee näytetutkimusprosessin laadunhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä tulosten laadun arvioinnissa
- tietää työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä työskentelyssä
- tietää kansallisia ja kansainvälisiä kliinisen kemian tietolähteitä
Keskeiset sisällöt- makromolekyylien (hiilihydraatit, proteiinit ja lipidit) rakenteita ja kemiaa
- kliinisen kemian tutkimukset potilaan hoidossa: hiilihydraattien- ja rasvojen aineenvaihduntaan liittyvät perustutkimukset
- kliinisen kemian tutkimuksiin käytettävät menetelmät ja mittaustavat: fotometria - kolorimetriset ja entsymaattiset menetelmät, sähkökemia - potentiometria, amperometria ja elektroforeesi, kromatografia
- laadunhallinnan periaatteet kliinisen kemian analytiikassa
Suoritustavat- harjoituksiin osallistuminen 100 %
- annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
- koe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliNiemelä O & Pulkki K. (toim.) 2010. Laboratoriolääketiede. Kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. Helsinki.
Bettelheim, F.A., Brown, W.H., Campbell, M.K., Farrell, S.O., Torres O.J. 2013. Introduction to General, Organic & Biochemistry
Rifai, Horvath & Wittwer 2019.Tietz fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 8th edition.Elsevier.
Alan kansalliset ja kansainväliset julkaisut
Sisätautien verkkoluennot soveltuvin osin
Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnotBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito
Laboratoriotyötä oppimassa
Laboratorionäytteenotto ja laatu
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.