Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBKLFYS9
NimiKliininen fysiologia, harjoittelu
Nimi englanniksiClinical Physiology, Practice
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa ohjata asiakkaita kliinisen fysiologian tutkimuksiin ja suorittaa kliinisen fysiologian tutkimukset potilastutkimusprosessin, erilaisten potilastutkimuksia ohjaavien laatukriteerien ja standardien mukaisesti
- osaa tulkita tuloksia potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla
Keskeiset sisällöt- Asiakkaan ohjaus,
- Ekg
- Spirometriatutkimusten suorittaminen
- Kliinisessä kuormituskokeessa hoitajan tehtävien ja tutkimuksessa tehtävien mittausten ymmärtäminen (asiakkaan ohjaus) 
- Holter-tutkimuksiin ja muihin pitkäaikaisrekisteröinteihin tutustuminen (ja asiakkaan ohjaus mahdollisuuksien mukaan)
- Harjoittelupaikkaan kuuluvien keskeisten kliinisen fysiologian tutkimusten seuraaminen (esimerkiksi ABI-mittaukset, pystyasennon sietokoe, ruokatorven manometria ja ergospirometria)
- Päivittäiset laitehuollot
- Laadunvarmistus ja työ- sekä potilasturvallisuus
Suoritustavat- ohjatun harjoittelun hyväksytysti suorittaminen
- tavoitteet ja lähtötasokuvauksen hyväksytysti tekeminen
- itsearviointi sekä palautekeskustelu
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliTeoriaopinnoissa ja harjoittelujaksolla osoitettu kirjallisuus
Edeltävät opinnot- Anatomia ja fysiologia ja kliinisen fysiologian tutkimusmenetelmät
- Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
- Preanalytiikan harjoittelu
Muuta huomioitavaa- Opintojaksoon kuuluu harjoittelua ja siinä tarvitaan suojavaatetus.
- Harjoittelusta osan voi tehdä perussairaanhoidon ja/tai yksityissektorin yksikössä.
- Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.
YhteyshenkilöOikkonen Anni

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.