Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBPAT9
NimiKliininen histologia ja sytologia, harjoittelu
Nimi englanniksiClinical Histology and Sytology, Practice
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kliinisen histologian ja sytologian käsitteistön ja osaa selittää tutkimusten perusteet ja käyttöalueet
- osaa arvioida histologisen ja sytologisen näytteen kelpoisuuden ja luotettavuuden
- osaa soveltaa histologian ja sytologian näyteprosessia työskentelyssään ja tiedostaa eri työvaiheet
- osaa määritellä ja tunnistaa eri kudoksien tyypillisimmät solukot sekä histologiset ja sytologiset solut
- osaa työskennellä turvallisesti ja laadukkaasti histo- ja sytologian laboratoriossa
- ymmärtää histo- ja sytologian laboratoriotutkimukset osana potilaan hoitoa
Keskeiset sisällötKliinisen histologian ja sytologian perustutkimusprosessin toteuttaminen
Suoritustavat- tavoitteiden ja lähtötasokuvauksen tekeminen
- henkilökohtaiset tavoitteet blogissa
- itsearviointi ja palautekeskustelu
- ohjatun harjoittelun hyväksytysti suorittaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliBancroft J., Stevens A. 1996. Theory and Practice of Histological Techniques. (4. tai uudempi painos) Churchill Livingstone. Tokyo. soveltuvin osin)
Frilander R., Heikkinen R., Laurila A., Ruotsi S. 2002. Gynekologisen irtosolunäytteen tutkiminen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (toim.)Patologia.2012.
Sanderson J. B. 1994. Biological Microtechnique. BIOS Scientific Publishers Limited. Oxford (osoitetusti).
Rantala I., Lounatmaa K. (toim.) 1998. Biologinen valomikroskopia. Yliopistopaino. Helsinki
Schroderus, A-M. & Tiilikainen, R. 2013. Kliinisen histologian opetusmateriaali. Opinnäytetyö. Savonia-amk
Alan kansalliset ja kansainväliset artikkelit ja julkaisut (osoitetusti).
Edeltävät opinnot Kliininen histologia ja sytologia teoria ja harjoittelu oppilaitoksen laboratorioluokassa
Muuta huomioitavaa- Ohjattu harjoittelu on mahdollista suorittaa patologian laboratoriosa kotimaassa ja/tai ulkomailla opiskelijavaihdon aikana
YhteyshenkilöVuohelainen Susanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.