Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 STYTU02
NimiTutkin, oivallan, kehitän
Nimi englanniksiStudy, Insight, Development
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata tutkimustiedon sekä oman tieteen paradigman merkityksen asiantuntijuuden ja käytännön työn kehittämisessä
- selittää kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet, vaiheet ja etenemisen
- tehdä tiedonhakuja oman alan keskeisistä tietokannoista ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta
- kuvata kehittämis- ja tutkimustyössä käytettäviä aineistonkeruuseen, analyysiin ja raportointiin liittyviä menetelmiä
- hyödyntää tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä
- arvioida kehittämistöiden raportteja ja tieteellisiä tutkimuksia
- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteita
Keskeiset sisällöt- paradigma ja sen merkitys oman alan toiminnassa, kehittämisessä ja tutkimuksessa
- kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet ja vaiheet
- tiedonhaun periaatteet ja oman alan keskeiset tietokannat
- kehittämis- ja tutkimustyön keskeiset aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmät
- tutkimukseen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttö omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä
- kehittämis- ja tutkimustyön arviointi
- tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteet
SuoritustavatOpintojakson aikana annettavat oppimistehtävät ja tentti/tai kirjallinen työ
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksolla käytettävä ja tentittävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot-
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurunen Elina
Turunen Pirjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.