Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 STYTY01
NimiTyöyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
Nimi englanniksiWorking Life Skills, Wellfare in Work and Entrepreneuship
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa terveys- ja sosiaalialan johtamisen ja talouden suunnittelun
pääperiaatteet
- osaa toimia tiimin jäsenenä
- osaa kuvata työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
- osaa kertoa palvelualan työsuhteeseen liittyvien tärkeimpien lakien ja oman alansa työehtosopimuksen keskeisimmät asiat työntekijän kannalta
- osaa etsiä mahdollisuuksia yksityisen ja 3. sektorin terveys- ja sosiaalialan palvelujen tuottamiselle lainsäädännön asettamissa rajoissa
- osaa markkinoida omaa osaamistaan ja työyhteisönsä palveluja
Keskeiset sisällöt- Johtamisen ja organisaation käsitteet
- Henkilöstöjohtaminen
- Palvelualan työsuhde ja siihen liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö
- Työhyvinvointi
- Työyhteisötaidot
- Tiimityötaidot
- Yrittäjyys terveys- ja sosiaalialalla
- Palvelumuotoilu, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi
- Työyhteisön markkinointiajattelu ja markkinoinnin keinot
Suoritustavat- Itsenäinen opiskelu, verkkototeutus
- Välitenttien ja lopputentin suorittaminen hyväksytysti
- Arviointi 0-5
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan Moodlessa
Edeltävät opinnotToteutus siinä vaiheessa opintoja, kun opiskelijalla on jo hyvä käsitys sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä ja omasta tulevasta työstään, pääsääntöisesti toisen lukuvuoden jälkeen.
Opinnot on mahdollista suorittaa kesäopintoina tai omalle ryhmälle tarkemmin kohdennettuina opintoina.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLaitinen Kaija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.