Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBPREA9
NimiHarjoittelu: Preanalytiikka
Nimi englanniksiClinical Practice: Preanalytic
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää perusterveydenhuollon toimintaperiaatteet ja laboratorio-organisaation ja ymmärtää terveyskeskuksen sekä laboratorion toiminnan osana terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä
- osaa suunnitella ja toteuttaa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen sekä osaa soveltaa harjoittelutilanteissa teoreettista osaamista
- osaa tunnistaa asiakaiden erityispiirteet ja kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen asiakkaiden, työtovereiden ja muiden ammattiryhmien kanssa
- osaa toteuttaa laadunhallinnan periaatteita kliinisen fysiologian ja vierianalytiikan tutkimuksissa
- osaa soveltaa potilas- ja työturvallisuusperiaatteita työskentelyssään
- tunnistaa hoitotyön arvoja, periaatteita ja potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä
- soveltaa aseptiikan periaatteita
- tunnistaa potilaan päivittäisiin toimintoihin liittyviä hoidollisia tarpeita
Keskeiset sisällöt- harjoittelupaikan organisaatio, tehtävät, tilat ja turvallisuussuunnitelma
- harjoittelupaikan sijoittuminen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään sekä aluelaboratoriotoimintaan
- harjoittelupaikan toimintaan kuuluva asiakaspalvelu, erilaisten näytteiden ottaminen, käsittely, säilytys ja lähettäminen
- EKG:n tekninen suoritus
- harjoittelupaikassa toteutettava vierianalytiikka
- potilas- ja työturvallisuus
- väline- ja jätehuolto
- potilaan oikeudet, velvollisuudet ja turvallisuus
- aseptinen toimita
- potilaan terveydentilan ja vitaalitoimintojen arviointi
- potilaansiirrot
Suoritustavat- lähtötasokuvauksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden tekeminen
- kliiniseen harjoitteluun osallistuminen
- itsearviointi ja palautekeskustelu
- blogityöskentely harjoittelun aikana
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliEdeltävissä opinnoissa käytetty kirjallisuus sekä harjoittelun aihealueita laajentava ja syventävä kirjallisuus
Edeltävät opinnotLaboratorionäytteenotto ja laatu, Elimistön toiminnan tutkiminen, Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolehmainen Sanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.