Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBANKFY
NimiAnatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät
Nimi englanniksiAnatomy and Physiology and Methods of Clinical Physiology
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan, hormonitoiminnan ja aistijärjestelmät pääpiirteittäin
- osaa selvittää kliinisen fysiologian perustutkimusten periaatteet ja menetelmät
- osaa suorittaa itsenäisesti kliinisen fysiologian perustutkimukset työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita ja laatuvaatimuksia noudattaen sekä arvioida niiden tuloksia
- osaa antaa ensiapua
- osaa soveltaa potilastutkimusprosessia työskentelyssään
Keskeiset sisällöt- lihasten ja nivelten yleinen rakenne ja toiminta
- hormonitoiminta, hermosto, näkö-, kuulo- ja kipuaisti sekä motoriikan säätely
- sydämen sähköinen toiminta ja sen mittaaminen (EKG), verenpaineen säätely ja mittaaminen, hengitysfysiologian keskeiset mittaukset (PEF, spirometria) potilastutkimusprosessin mukaisesti
- ensiapu
Suoritustavat- osallistuminen teoriaopetukseen ( 70%)
- osalistuminen harjoituksiin (100 %)ja ensiavun harjoitteluun osallistuminen (100 %)
- annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOsoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnotTBLUOT1 Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito I
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöOikkonen Anni

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.