Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBLABPO1
NimiLaboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 1
Nimi englanniksiLaboratory Studies and Patient Safety 1
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata potilasturvallisuuden peruskäsitteet
- tuntee laboratoriotutkimuksia ja potilasturvallisuutta ohjaavan lainsäädännön
- ymmärtää potilastuvallisuuden laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa
- tietää potilaan, organisaation ja terveydenhuollon näkökulman potilasturvallisuutta koskevissa kysymyksissä
Keskeiset sisällöt- peruskäsitteet, kuten poikkeamat, läheltä piti -tilanteet, potilaiden haittatapahtumat
- potilasturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset toimijat
- vaaratapahtumien ehkäisy ja virheistä oppiminen
- vaaratapahtumista raportointi
Suoritustavat1) Suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla

2) Mahdollisuus suorittaa 5 op opinnollistaen työelämässä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAaltonen L- M & Rosenberg P. (toim.) 2013. Potilasturvallisuuden perusteet. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.
Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K & Pennanen P. 2011. Potilasturvallisuus. Potilasturvallisuuden keskeisiä kysymyksiä havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Fioca Oy, Helsinki.
Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:9.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Potilasturvallisuusopas 2011/15.
Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä: HaiPro: http://awanic.com/haipro/
The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care: http://pasq.eu/
WHO Patient Safety: http://www.who.int/patientsafety/about/en/
Edeltävät opinnotAmmattiopinnot pääosin suoritettu
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon voidaan liittää puhdastilaosaaminen
YhteyshenkilöKorhonen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.