Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBKHEMA
NimiKliininen hematologia
Nimi englanniksiClinical Hematology
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää keskeisimpiä solubiologian perustermejä ja tuntee yleisimpiä solubiologiassa käytettyjä tutkimusmenetelmiä
- osaa selittää tuman, mitokondrioiden, lysosomien, golgin laitteen ja ribosomien rakenteet molekyylitasolla ja niiden perustehtävät
- osaa selittää solun energia-aineenvaihdunnan eri tasot
- osaa määritellä keskeiset kliinisen hematologian käsitteet
- osaa selittää verisolujen muodostumisen, toiminnan ja tehtävät verenkierrossa
- osaa tunnistaa normaalit solumorfologiset löydökset veren sivelyvalmisteesta
- osaa selittää hemostaasijärjestelmän pääperiaatteet
- osaa selittää kliinisen hematologian keskeisten tutkimusten käyttöalueet
- osaa selittää yleisimpien kliinisen hematologian laitteiden ja menetelmien periaatteet
- osaa analysoida kliinisen hematologian perustutkimuksia teoriatietoa ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita soveltaen
osaa toteuttaa laadunhallinnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita työskentelyssään
tietää alan kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
Keskeiset sisällöt- solun tutkimusmenetelmiä
- solukalvon sekä soluorganellien molekylaariset rakenteet ja tehtävät
- solun kasvun, erilaistumisen ja kuoleman säätely
- verisolujen muodostuminen, tehtävät ja toiminta verenkierossa
- verisolujen tutkimisessa käytettävät menetelmät
- kliinisen hematologian laboratorion toiminta ja tavallisimmat hematologisettutkimukset
- normaalien verisolujen mikroskopointi ja solumorfologia
- hyytymisjärjestelmän toiminta ja häiriötilanteet
- hyytymisjärjestelmän tutkiminen
SuoritustavatOsallistuminen avainluennoille, osoitettujen tehtävien hyväksytysti tekeminen, 100%:nen osallistuminen laboraatioihin, itsenäinen opiskelu, koe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnotBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito, Laboratoriotyötä oppimassa, Laboratorionäytteenotto ja laatu
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa vaaditaan suojavaatetus
YhteyshenkilöKolehmainen Sanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.