Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBCLPHIS
NimiClinical Physiology and Nuclear Medicine / Kliininen fysiologia ja isotooppitutkmukset
Nimi englanniksiClinical Physiology and Nuclear Medicine
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
Osaamistavoitteet- osaa selittää keskeisten kliinisfysiologisten ja isotooppitutkimusten käyttöalueet ja menetelmälliset periaatteet
- osaa soveltaa kliinisen fysiologian perustutkimuksia osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia
- osaa soveltaa potilas-, työ- ja säteilyturvallisuuden periaatteita työskentelyssään
- tunnistaa teknisistä syistä ja potilaan tilasta johtuvat poikkeavuudet tuloksissa ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla taatakseen luotettavan tuloksen
- osaa soveltaa potilastutkimusprosessia työskentelyssään
- osaa selittää radioisotooppien fysikaalisen perustan
- tuntee eri elinten istooppitutkimuksia ja niiden kuvantamismenetelmiä
Keskeiset sisällöt- verenkierto- ja hengityselimistön toimintakokeet (ekg, spirometria, kliininen kuormituskoe, diffuusiokapasiteetti)
- happoemästasapainon säätely ja määrittäminen, energia-aineenvaihdunta, autonomisen hermoston toiminnan määrittäminen, verenkierron säätelyn tutkimukset
- isotooppien käyttö verenkierto- ja hengityselimistön toiminnan sekä luuston tutkimisessa
- solujen leimaaminen isotoopilla
- turvallinen radioaktiivisten aineiden käsittely
- sisätautien Moodle-luennot soveltuvin osin
SuoritustavatOsallistuminen avainluennoille, osoitettujen tehtävien hyväksytysti tekeminen, 100%:nen osallistuminen harjoitteluihin, itsenäinen opiskelu, koe
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaaliosoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnotAnatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät
Muuta huomioitavaaHarjoitustunneille 100% osallistuminen
YhteyshenkilöKorhonen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.