Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBLUOTI
NimiBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito
Nimi englanniksiNatural Science Knowledge and Skill
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
Kemia:
- ymmärtää atomin rakenteen ja ionien muodostumisen perustilassa olevasta atomista
- tuntee kemialliset sidokset
- tietää kemiallisen reaktion kirjoitussäännöt ja pystyy hyödyntämään laskuissa reaktioyhtälön kertoimia
- ymmärtää redox-reaktioiden, protolyysireaktioiden ja pH-käsitteen perusperiaatteet

Anatomia ja fysiologia:
- tuntee pääpiirtein solun ja kudosten rakenteen ja toiminnan
- tuntee veren koostumuksen ja sen eri osien tehtävät
- tuntee keskeisissä sisällöissä mainittujen elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan

Matematiikka:
- osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja prosenttilaskuja
- tuntee potenssi-, juuri- ja logaritmilaskujen perusteita

Fysikka
- hallitsee fysikaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niihin perustuvien yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaalisia toimintaperiaatteita
Keskeiset sisällöt- atomin rakenne, ionien muodostuminen, jaksollinen järjestelmä, ainemäärä, kemialliset sidokset, protolyysireaktiot ja pH, redox-reaktiot, alkuaineiden kemiaa
- elimistön kemiallinen koostumus, solun rakenne ja toiminta, erityisesti solukalvon kuljetustoiminta, verenkierto ja imunestekierto, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys ja lisääntyminen
- laskutoimitukset erityyppisillä luvuilla, yksikön muunnokset, prosenttilaskut, potenssi-, juuri- ja logaritmilaskut, ensimmäisen asteen yhtälönratkaisu
- mekaniikka ja mekaanisia sovelluksia
- lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyviä sovellutuksia,
- sähköoppi
Harjoittelun sisältö
- matematiikan ja fysiikan laskuharjoitukset
- yleisen kemian laboratorioharjoituksia
- anatomian ja fysiologian harjoituksia
Suoritustavat- luennot, harjoitukset, annetut oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tentit
- osallistuminen luennoille
- harjoituksiin osallistuminen (100%)
- annettujen tehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliBettelheim, F.A., Brown, W.H., Campbell, M.K., Farrell, S.O., Torres O.J. 2013 Introduction to General, Organic & Biochemistry
Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, Toverud ym: Ihminen, fysiologia ja anatomia. WSOY (tai muu vastaava oppimateriaali).
Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnotEi edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaYleisen kemian laboratorioharjoituksissa tarvitaan suojavaatetus
YhteyshenkilöSaukkonen Mirja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.