Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBMIKB21
NimiKliininen mikrobiologia (basic)
Nimi englanniksiClinical Microbiology (bacic)
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tietoinen mikrobiologisen diagnostiikan merkityksestä
- osaa tunnistaa yleisimpiä bakteereita ja viruksia, ja tietää niiden patogeenisyydestä, kliinisestä merkittävyydestä, diagnosoinnista ja ehkäisystä
- tietää mikrobiologisten näytteiden pre-analyyttiset vaatimukset
- hallitsee yleisimmät mikrobiologiset menetelmät ja tekniikat mukaan lukien herkkyysmääritykset
- tietää hyvän laboratoriokäytännön ja työturvallisuuden periaatteet
- tietää mikrobiologian laboratoriotyön prosessin ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- osaa laadunhallinnan periaatteet
- osaa käyttää tutkimustietoa mikrobiologian alalta
- pystyy työskentelemään monikulttuurisessa ja kansainvälissä ympäristössä
Keskeiset sisällöt- yleisimpien bakteerien ja virusten rakenne, luokittelu ja genetiikka
- kliinisesti merkittävien bakteerien ja virusten epidemiologia, patogeneesi, infektiot, diagnoosi ja hoito
- työtavat, välineistö ja perustekniikat
-perustietämys antimikrobihoidoista
-työ- ja potilasturvallisuus
Suoritustavat luennot, itsenäiset tehtävät, tentti, harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S ja Vaara M. (toim.) 2013. Infektiosairaudet. Kirja 3. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Helsinki: Duodecim
Heikkinen, T., Järvinen, A., Meri, S., Vapalahti, O. ja Vuopio, J. 2020. Mikrobiologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 1. 4. painos. Helsinki: Duodecim.
Jorgensen, J H., Pfaller, M A. ja Carroll, K C. (edit.) 2015. Manual of clinical microbiology. Vol. 1. American Society for Microbiology. 11th edition. ASM Press
Edeltävät opinnotBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito, Laboratoriotyötä oppimassa
Muuta huomioitavaaVoidaan organisoida yhteistyössä Itävallan kampuksen kanssa (FH Campus Wien)
Harjoitustunneilla pukeudutaan suojavaatteisiin.
YhteyshenkilöKorhonen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.