Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBMIKA21
NimiKliininen mikrobiologia (advansed)
Nimi englanniksiClinical Microbiology (advansed)
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa tunnistaa yleisimpiä viruksia, bakteereja, parasiittejä ja sieniä, ja tietää niiden patogeenisyydestä, kliinisestä merkittävyydestä ja diagnosoinnista
- osaa tehdä mikrobiologisia perustutkimuksia
- osaa toimia kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan
- osaa laadunhallinnan periaatteet
- osaa huomioida potilas- ja työturvallisuuden laboratoriotyössä
-osaa soveltaa tutkimustietoa mikrobiologian alalta
-pystyy työskentelemään monikulttuurisessa ja kansainvälissä ympäristössä
Keskeiset sisällöt- yleisimpien virusten, bakteerien, parasiittien ja sienten rakenne, luokittelu ja genetiikka
- kliinisesti merkittävien parasiittien ja sienten epidemiologia, patogeneesi, infektiot, diagnoosi ja hoito
-kliinisen mikrobiologian laboratoriovälineistö
-aseptinen ja kestävän kehityksen periaatteen mukainen työtapa
-potilas- ja työturvallisuus
- mikrobiologiset näytemateriaalit ja preanalyyttiset vaatimukset
- keskeiset mikrobiologiset analyysit ja geeniteknologiset sovellukset
- laadunhallinta
-ajankohtainen näyttöön perustuva tieto mikrobiologian alalta
Suoritustavat- luennot, harjoittelu (100 % läsnäolovelvoite), itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, työseloste/tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S ja Vaara M. (toim.) 2013. Infektiosairaudet. Kirja 3. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Helsinki: Duodecium
Heikkinen, T., Järvinen, A., Meri, S., Vapalahti, O. ja Vuopio, J. 2020. Mikrobiologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 1. 4. painos. Helsinki: Duodecim.
Jorgensen, J H., Pfaller, M A. ja Carroll, K C. (edit.) 2015. Manual of clinical microbiology. Vol. 1. American Society for Microbiology. 11th edition. ASM Press
Edeltävät opinnot
Kliininen mikrobiologia (basic)

Kiininen mikrobiologia (basic)
Muuta huomioitavaaVoidaan organisoida yhteistyössä Itävallan kampuksen kanssa (FH Campus Wien).
Harjoitustunneilla pukeudutaan suojavaatteisiin.
YhteyshenkilöKorhonen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.