Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EXV8030
NimiVenäjän perusteet
Nimi englanniksiBasics of Russian
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän kielen ääntämisen ja kirjoittamisen sekä perussanaston ja selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Keskeiset sisällöt- Kyrillinen kirjoitus ja venäjän kielen ääntäminen sekä kielen keskeiset rakenteet.
- Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: esittäytyminen ja esittely, itsestä, syntyperästä ja ammatista kertominen. Tervehdyksiä ja hyvästelyjä, perheestä, siviilisäädystä, työ- ja asuinpaikasta, kielitaidosta, sijainnista ja kulkemisesta, ajasta ja hinnoista puhuminen sekä puhelinkieltä.
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan kyrillistä kirjoitusta, jotta opiskelu olisi mahdollisimman sujuvaa sekä, paljon suullista kielitaitoa ja hyödynnetään kielistudiota. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppikirja Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRuotsalainen Olga
Löf Marja-Elina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.