Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT820
NimiPientalosuunnittelun perusteet
Nimi englanniksiBasics of Detached House Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti eritoten pientalon suunnitteluun kuuluvia perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennushankkeen kulusta, tuotannonohjauksen, aikataulutuksen ja kustannuslaskennan perusteista sekä arkkitehtuurin historiasta.
Keskeiset sisällötPientalosuunnittelu (4op):
- Rakennusalan organisaatiot ja tietolähteet
- Rakennuslainsäädäntö, rakennuspiirustukset sekä pinta-ala- ja tilavuuslaskut
- Arkkitehtuurin historia, julkisivusuunnittelu ja rakennuksen sovittaminen ympäristöönsä
- Pientalon rakenteet
- Energiatalous, U-arvolaskut, kosteus, sisäilmasto, palomääräykset ja ääneneristys

Rakentamistalous (1op):
- Talonrakennushankkeen vaiheet, tuotannonohjaus, aikataulutus sekä kustannuslaskenta
SuoritustavatTunneilla ja kokeissa käynti, tuntiharjoitusten ja kotitehtävien tekeminen, itsenäinen perehtyminen asioihin.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa oleva opetusmateriaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.