Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB810
NimiArkkitehtuurin perusteet
Nimi englanniksiPrinciples of Architecture
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää arkkitehtuurin toiminnallisen, taiteellisen, teknisen, taloudellisen ja ekologisen ulottuvuuden sekä arkkitehtuurin merkityksen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin lähtökohtana. Opiskelija kykenee laadullisesti arvioimaan rakennettua ja luonnon ympäristöä sekä rakentamisen moninaisia olosuhteita. Opiskelija tuntee länsimaisen ja suomalaisen rakennushistorian kehitysvaiheet. Opiskelija ymmärtää myös eri aikakausina tapahtuneen rakennusteknisen ja tyylillisen kehityksen, sekä sen yhteyden yhteiskunnan tapahtumiin. Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen kulttuurien kehityksessä. Opiskelija tunnistaa rakennetusta ympäristöstä historiallisia kerrostumia rakennusten arkkitehtonisten tyylipiirteiden avulla ja osaa arvottaa niitä omaa suunnittelutyötään varten.
Keskeiset sisällöt- Arkkitehtuurin tehtävä ja merkitys ihmisen ja yhteisöjen elin- ja toimintaympäristöjen luomisen lähtökohtana
- Arkkitehtuurin teoria ja sen erilaiset sovellukset eri aikakausien rakentamisessa
- Arkkitehtuurin vaikutus rakennusten toiminnallisiin, taiteellisiin, teknisiin, taloudellisiin ja ekologisiin ominaisuuksiin
- Länsimaisen ja suomalaisen rakennustaiteen historia, tyylipiirteiden ja rakennustekniikan kehitys
SuoritustavatOpintojakson keskeinen sisältö esitellään luennoilla kuvaesimerkkien ja kurssikirjallisuuden avulla. Opiskelijat tekevät luentojen ja kurssikirjallisuuden pohjalta itselleen reflektiopäiväkirjan (= skissivihko). Reflektiopäiväkirjaan opiskelija merkitsee tekemiään havaintoja, oivalluksia ja kysymyksiä itsenäisesti omalla tavallaan kirjoittaen ja piirtäen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliArkkitehtuurin ABC. Korpelainen, Kaukonen, Räsänen. SAFA. 2005.
Arkkitehtuurin muoto ja sisältö. Aura, Seppo & Stenroos, Helmer. 1984.
Arkkitehtuurin historia antiikista nykyaikaan. Gympel, Jan. Ullman. 2005.
Modernin arkkitehtuurin historia. Tiez, Jürgen. Ullman. 2008.
RT 01-10904
RT 01-10993
Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, apoli
Kuopion arkkitehtuurin opaskartta.
Aiheeseen liittyvät internetsivut.
Opintojaksolla tehdyt Moodleen tallennettavat harjoitustyöt ja portfoliot.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.