Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB820
NimiArkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)
Nimi englanniksiArchitecture 1 (holiday cottages)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee loma-asunnon (kesämökit, huvilat, rantasaunat yms.) suunnittelun, siihen liittyvät keskeiset viranomaismääräykset sekä RT-korttien ohjeet asuintilojen mitoituksesta, ihmisen mitoista ja mittakaavasta. Opiskelija osaa soveltaa em. tietoa suunnitellessaan loma-asuntoja erilaisiin paikkoihin ja tarpeisiin. Opiskelija tuntee rakennuksen luonnon ympäristöön sovittamisen, maisemasuunnittelun ja tonttisuunnittelun keskeiset periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen laadukkaan ympäristön ja maiseman kannalta. Opiskelija tuntee loma-asuntorakentamiseen soveltuvia rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaalien ominaisuuksia sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa pienimittakaavaisen loma-asunnon rakennussuunnitelmat ja tuottaa niistä luonnokset, pääpiirustukset ja havainnolliset esittelykuvat. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeistä sisältöä ovat:
- Loma-asuntoarkkitehtuuri: kesämökit, huvilat ja rantasaunat
- Loma-asunnon asemointi tontille, rakentamisen vaikutus maisemaan ja tonttisuunnittelu
- Loma-asunnon tilojen mitoitus, sekä asuntoon liittyvien ulko-alueiden suunnittelu
- Loma-asuntorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit
- Rakennussuunnitelman tietomallintaminen
- Tietomallista generoidut viralliset ja arkistokelpoiset piirustukset sekä havainnolliset esittelykuvat
SuoritustavatTeorialuennot ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- RakMK osat: E1, F1, F2, G1
- RT-korttien asuintilojen suunnitteluohjeet
- RT-korttien ohjeet ihmisen mitoista ja ulottuvuuksista
- Huviloita ja saunoja, Hautajärvi Harri, Rakennustieto Oy, 2007
- Saunan suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2008
- Arkkitehtilehtien loma-asumista käsittelevät numerot
- Kuopion kaupungin pientalo-ohje, rakennusjärjestys ja muut ohjeet rakentamiselle Kuopion internetsivuilta
- Aiheeseen liittyvät internet-sivut
- Luentomateriaali Moodlessa
- Opiskelijoiden tekemät loma-asuntoanalyysit Moodlessa
- Luentomonisteet
Edeltävät opinnotArkkitehtuurin perusteet, BIM perusteet, Rakennusalan projekti 1, Sommittelu & visualisointi
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.