Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB850
NimiEnergiatehokas rakennussuunnittelu
Nimi englanniksiEnergy Efficient Building Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää, mistä seikoista rakennusten ja rakennetun ympäristön energiankulutus muodostuu ja mikä on niiden rakentamisen ja käytön ekologinen vaikutus. Opiskelija osaa ottaa huomioon em. asiat omassa suunnittelutyössään ja kykenee soveltamaan eri menetelmiä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella ja ympäristöön sopivalla tavalla siten, että MRL:n vaatimukset kestävästä kehityksestä tulevat huomioitua. Opiskelija osaa käyttää tietomalliinsa liittyen tarjolla olevia laskentaohjelmia, jotta hän pystyy täyttämään rakennuslupaan vaadittavat energiatodistukset ja siihen liittyvät laskelmat.

A student increases one’s understanding about the impact of energy consumption in built environment and ecology of human habitat. A student will implement theory of ecology and energy efficiency in a study project. Project consist of both urban and building design phases. Sustainability is in the focus in the design project in this course. A student will learn how use analysis software in one’s design project.
Keskeiset sisällöt- Ekologisuuden ja energiatehokkuuden keskeiset periaatteet rakennetussa ympäristössä
- Energiatehokkuuteen liittyvät mittaus ja laskentamenetelmät suunnittelussa ja rakentamisessa.
- Tietojen soveltaminen suunnittelutyössä

- Principles of ecology and energy efficiency in built environment
- The use of analysis software in a design project
- Implementation of theory in the design project
SuoritustavatOpintojakson keskeinen sisältö esitellään luennoilla, kurssikirjallisuuden ja luentomateriaalin avulla. Opiskelija tekee opintojakson sisältöön liittyvän henkilökohtaisen suunnitteluprojektin. Opiskelijat soveltavat projekteissa opintojakson teoriatietoa ja selvittävät aiheeseen liittyviä yksityiskohtia. Opiskelija tietomallintaa suunnitteluprojektinsa ja tekee sen avulla suunnitelmastaan energiatehokkuuslaskelmia ja -analyysejä. Lopuksi opiskelija laatii suunnitelmastaan E-todistuksen rakennuslupahakemusta varten. Opintojaksolla pyritään tekemään vierailu rakennuskohteeseen. Opintojakson päätteeksi järjestetään tentti. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tentti, palauttaa hyväksytty harjoitustyö Moodlen kansioon ja osallistua tunneille vähintään 75%.

Theoretical content is presented in lectures, course books and www-pages. Student will take part in the design project. The project requires partly team work and partly student’s own individual input and work. The project will be done in BIM. Analysis software uses the BIM in order to create calculations and evalutions about energy efficiency. In the end of the cource there is an exam. In order to pass this course a student need to take part in the team’s urban design project and make an individual design project about building design. A student has to make an exam too.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät RT-kortit RT 10-10387
- Energia- ja ekologiakäsikirja, Suunnittelu ja rakentaminen, Markku Lappalainen, Rakennustieto, 2010
- Rakenteellinen energiatehokkuus, Opas, Kimmo Lylynkangas et al., RTT ja Ympäristöministeriö, 2016
- Luentomateriaali ja luennoilla erikseen ilmoitetut internet-sivut
- Opintojaksolla tehtävät ja Moodleen tallennettavat suunnitteluprojektit
Edeltävät opinnotEdeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot

Previous studies in architecture, building physics and building technology
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.