Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETF4100
NimiSähköopin sovellukset
Nimi englanniksiElectrical Engineering Applications
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkökentän, potentiaalin ja jännitteen käsitteet. Hän ymmärtää tasasähköpiireihin liittyvät sähkötekniikan perussuureet ja niiden yksiköt sekä tuntee jännitelähteiden, vastusten ja kondensaattoreiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää sähkötekniikan peruslait (ohmin laki, Kirchhoffin lait) ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti oman alan virtapiirien ominaisuuksien määrittämiseen. Opiskelija ymmärtää matemaattisen tarkastelun välttämättömyyden virtapiirien toiminnan selvittämisessä ja piirin komponenttien mitoituksessa.
Keskeiset sisällöt1. Sähkökenttä, jännite ja potentiaali
2. Sähkötekniset suureet ja yksiköt
3. Virtapiirin rakenneosat ja niihin liittyvät käsitteet
4. Aktiiviset ja passiiviset komponentit
5. Peruslait (Ohmin laki ja Kirchhoffin lait)
6. Virtapiirien ratkaisumenetelmät
- Peruslakimenetelmä
- Superpositiomenetelmä
- Silmukkamenetelmä
- Solmupistemenetelmä
- Theveninin vastinpiiri
- Nortonin vastinpiiri
7. Laboratoriotyöt
8. Simulaatiot
SuoritustavatOpintojakson suoritus edellyttää opettajan määrittelemää aktiivisuutta, osallistumista laskuharjoituksiin ja etätehtävien suorittamista. Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu osakokeista tai tentistä sekä opettajan määrittelemistä tehtävistä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTarkka, P., Määttänen, K. & Hietalahti, L. 2002. Piirianalyysi 1. Edita- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPitkänen Veijo
Huuskonen Maija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.