Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETT4750
NimiPalvelutuotanto
Nimi englanniksiICT-Services
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tietää yritysten tietohallinnon toiminnan. Hän ymmärtää ICT-tietojärjestelmien strategisen suunnittelun, kehittämisen, toteutuksen, ylläpidon ja hallinnoinnin. Hän osaa soveltaa oppimaansa erilaisten yritysten tietohallinnon käytänteissä. Hän ymmärtää palvelutoiminnan osana yrityksensä liiketoimintaa ja osaa soveltaa teknistä osaamistaan asiakkan ongelmien ratkaisuun. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan vaatimusten mukaisen koulutuksen ja laatia siinä tarvitsemansa materiaalit. Lisäksi opiskelija ymmärtää koulutus- ja neuvontataitojen merkityksen työskennellessään asiakasrajapinnassa. Hän osaa työskennellä kansainvälisissä tehtävissä käyttäen työkielenään englantia.
Keskeiset sisällöt1. Yrityksen tietojärjestelmät, niiden liittyminen toisiinsa sekä taloudelliset vaikutukset
2. IT-hankinnat, toteutukset sekä sisäiset laskelmat
3. Palvelukustannukset sekä kannattavuuden tarkkailu
4. Tietohallintojohtaminen
5. ITIL
6. Kouluttajan ja konsultin työnkuva sekä kouluttaminen osana työtehtäviä
7. Asiakaskontaktin luominen, palvelukonseptit
8. IT-alan koulutuksissa käytettäviä opetusmenetelmiä ja sosiaalisen median välineitä
9. Palautteen käsittely sekä arviointi
10. IT-alan koulutustilaisuuden ja siihen liittyvän opetusmateriaalin suunnittelu ja toteutus
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu luentoja, ohjattuja suunnittelu- ja määrittelyharjoituksia, esseitä ja raportteja. Kurssin aiheista tehdään myös referaatteja. Opetukseen sisältyy käytännön tutustumiskäyntejä yrityksissä. Tarpeen vaatiessa käytetään myös vierailevia luennoijia. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset tuotokset ja ryhmätyöt, tentti. Opetusmenetelminä käytetään esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä, keskustelevaa luentoa ja ryhmissä tehtäviä tuntiharjoituksia. Vierailija tutustuttaa IT-kouluttajan työtehtäviin ja työnkuvaan. Kursiin kuuluvat tutustuminen yrityksen tietohallintoon (vierailukäynti) sekä vierailija palvelutuotantoyrityksestä
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Martin Stenberg: Tietojohtamisen arkkitehtuurit
- Mikko J Ruohonen & Hannu Salmela: Yrityksen tietohallinto
- Sami Kettunen: Tietojärjestelmän ostaminen
Web-aineisto Tietohallinnon johtaminen
http://johtaminen.kauppalehti.fi/book/tietohallinnon-johtaminen/tietohallinnon-johtaminen-kasikirja/johdanto
Kirja on avattava linkkinä kirjaston e-aineistosta
www.savonia.fi -> Kirjasto -> Aineistot -> e-Kirjat -> Johtamisen käsikirjat -> Käsikirjat -> Tietohallinnon johtaminen
- Päivi Kupias, Miia Koski: Hyvä kouluttaja (2012)
- Järvenpää – Länsiluoto – Partanen – Neilimo (2017) Talousohjaus ja kustannuslaskenta (soveltuvin osin)
- Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin)
- Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnotTietokoneen käytön perusteet
Muuta huomioitavaaSisältää englantia 1 op.
YhteyshenkilöPääkkönen Mikko
Uronen Laila

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.