Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETY7000
NimiICT-liiketoiminta ja yrittäjyys
Nimi englanniksiICT – Introduction to Business Economics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetYmmärtää kansantaloudellisen merkityksen sekä liiketaloudellisen toiminnan perusteet. Osaa käyttää liiketoiminnan keskeisiä peruskäsitteitä.

Tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään yritystoiminnassa: kustannustehokkuus (exploitation) ja kasvu (exploration).

Pystyy tulkitsemaan yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen liittyviä asioita.

Osaa laatia ICT-yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta.

Ymmärtää ja osaa arvioida ICT:n merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa. Ymmärtää liiketoimintaan liittyvän tiedon merkityksen organisaation toiminnassa. Pystyy käyttämään liiketoimintatiedon suunnitteluun, hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja.

ICT-tuotteiden hinnoittelu, markkinoiden ”peruslogiikka”, jakelukanavat, lisenssit/tuotteistus
Keskeiset sisällötYritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
ICT –alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen.

Liiketoimintatiedon hallinta:
Liiketoimintamallien (business model) kuvaaminen. Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa. Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut. (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI, PowerPivot, standardeja).
SuoritustavatTeoriaopetus ja teoriaa avaavat soveltavat yksilö- ja ryhmäharjoitukset, tentti/tentit sekä harjoitustyö. Osan ryhmäharjoituksista opiskelijat esittelevät tunneilla.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaaliilmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöUronen Laila

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.