Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETA7500
NimiOhjelmistotuotanto I
Nimi englanniksiSoftware Engineering I
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetYmmärtää dokumentoinnin merkityksen projekteissa
Osaa tuottaa projektikortin
Osaa pitää kirjaa omasta ajankäytöstään projektin aikana
Osaa tuottaa loppuraportin
Osaa järjestää katselmointitilaisuuden
Osaa projektin palaverikäytännöt
Osaa tehdä pöytäkirjat palavereista/katselmoinneista
Osaa organisoida palavereita ja katselmointikokouksia
Tietää yleiset vaatimusten kuvaustavat
Keskeiset sisällötTeoria 2 op + projekti/harjoitustyö (olio-ohjelmointi ja SQL) 3 op
Vaatimustenhallinta
Elinkaarimallit
Ohjelmistoprojektin hallinta
Johdantoa tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan käsitteisiin ja ohjelmistotyön ongelmia
Dokumentointi
Projektissa:
projektikortti - arvioitu aikataulu
Projektin seuranta - oman ajankäytön seuranta
Toteutus
Loppuraportti
Katselmointi ja palaverikäytännöt
Arkkitehtuurisuunnitelma annetaan valmiina perusteluineen
SuoritustavatProjektityö ja sen arvioinnissa huomioidaan
Projektikortti
Ajankäyttö
Loppuraportti
Katselmoinnit
Miten projektipalaverit hoidettiin
Projektin lopputuotos
Itsearviointi
Vertaisarviointi
Ohjaajan arviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKurssin alussa Moodlessa julkaistaan kurssin materiaali
Edeltävät opinnotEi edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLahti Sami

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.