Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETX7300
NimiHajautetut ja samanaikaiset järjestelmät
Nimi englanniksiDistributed and Concurrent Systems
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää paikallisen ja hajautetun järjestelmän erot toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää palvelukeskeisen arkkitehtuurin / mikropalveluarkkitehtuurin periaatteet. Opiskelija tuntee tärkeimmät hajautetun järjestelmän pohjana olevat mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit). Opiskelija ymmärtää hajautetun järjestelmän kommunikaation kerrostetun mallin ja eri kerrosten roolit. Opiskelija tuntee yleisimmät hajautetun järjestelmän avoimet kommunikaatiotekniikat ja osaa käyttää niistä tärkeimpiä. Opiskelija osaa soveltaa REST-arkkitehtuuria API-suunnittelussa ja –toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen hajautetun järjestelmän protokollineen ja tietoturvakäytänteineen. Opiskelija ymmärtää järjestelmän samanaikaisuuden aiheuttamat haasteet järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa koordinoida samanaikaisten suoritussäikeiden keskinäisen kommunikaation ja pääsyn yhteisiin resursseihin jollakin yleisesti käytetyllä ohjelmointialustalla. Tapahtumanhallinta (“transaktiot”).
Keskeiset sisällötHajautetun järjestelmän peruskäsitteet ja haasteet. Hajautetun järjestelmän mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit). Kommunikaatio ja kommunikaatioprotokollat hajautetuissa järjestelmissä. Hajautetun järjestelmän tietoturva. Samanaikaisuuden peruskäsitteet ja haasteet. Säikeiden koordinointi ja säikeidenvälinen kommunikaatio.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja ryhmätyöhön, myös itsenäistä opiskelua. Kirjallinen tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliCoulouris, Dollimore, Kindberg: Distributed Systems, Concepts and Design.
Edeltävät opinnotWeb-ohjelmointi- ja ohjelmointikurssi
Muuta huomioitavaaOpintojakso voidaan järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Karelian kanssa. Tällöin suoritus- ja toteutustapa voivat vaihdella.
YhteyshenkilöPitkänen Veijo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.