Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETA8000
NimiTietotekniikkaprojekti
Nimi englanniksiIT-project
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osallistuu oman substanssialueensa osaamisella ohjelmistotekniikan ja tietoverkkotekniikan yhteisprojektiin.

Tietoverkkotekniikan opiskelijat hyödyntävät aikaisempaa osaamistaan tietotekniikkainfrastruktuurin määrittelystä, suunnittelusta ja asennuksesta. Lisäksi opiskelijat soveltavat tietoverkkojen monitorointiin, ylläpitoon ja virheenjäljitykseen liittyviä asioita. Opiskelijat oppivat projektin aikana tekemään tietoverkkoihin liittyvät määrittely-, suunnittelu- ja ylläpitodokumentit sekä tietotekniikkainfrastruktuurin suorituskykymittauksia.

Ohjelmistotekniikan opiskelijat hyödyntävät aikaisempaa osaamistaan ohjelmiston tekemisessä yhteiseen kokonaisuuteen. Opiskelijat oppivat soveltamaan aiemmin oppimiaan ohjelmistokehityksen malleja ohjelmistoprojektissa, jossa käydään läpi ohjelmistoprojektin eri vaiheita sekä opitaan testausta ja katselmointia. Opiskelijat oppivat itsenäisesti kartoittamaan asiakasvaatimukset sekä määrittelemään ja suunnittelemaan sovelluksen, johon liittyy käyttöliittymiä eri alustoille sekä tietokanta.

Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja lisää opiskelijan tietämystä omasta ammattialastaan sekä jaetusta asiantuntijuudesta projektitiimissä. Englannin kielen osuus 0,5 op.
Keskeiset sisällöt- Projektiorganisaation perustaminen
- Projektin valinta
- Työn organisointi ja resurssien tehokas hyödyntäminen
- Projektisuunnitelman teko
- Projektin toteutus
- Dokumentointi
- Loppuseminaari
SuoritustavatOpintojakso toteutetaan projektimaisena työskentelynä, jossa projektiryhmä vastaa omasta työstään. Projektiryhmien työskentely on itsenäistä. Opettaja toimii konsulttina ja projektiryhmien johtoryhmänä.

Opiskelijat kartoittavat itsenäisesti asiakasvaatimukset sekä määrittelevät ja suunnittelevat sovelluksen ja tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin. Opintojakso sisältää sekä ohjattua että opiskelijoiden omatoimista ryhmätyöskentelyä. Englannin kielellä pidettävien projektiesitelmien ja palaverien avulla parannetaan suullista ja kirjallista esitystaitoa. Projektin aihealueeseen liittyviä taustatietoja opetetaan projektin edetessä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnotOman substanssin mukaiset perusammattiaineopinnot
Muuta huomioitavaaProjekti sisältää viestintää 2 op.
YhteyshenkilöPääkkönen Mikko
Pitkänen Veijo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.