Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ETA1600
NimiWeb-ohjelmointi I
Nimi englanniksiWeb-programming I
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä. Opiskelija osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja. Opiskelija osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM). Opiskelija osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX). Opiskelija osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä. Opiskelija osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle. Opiskelija tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä. Opiskelija osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja.
Keskeiset sisällötHTML5, CSS, JavaScript-alkeet, CSS-kirjaston hyödyntäminen. Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti)
Kevennetty projektikäytäntö, painopiste työkaluissa.
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan.
Edeltävät opinnotOhjelmoinnin perusteet
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKoistinen Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.