Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXG830
NimiMaa- ja kalliorakentaminen
Nimi englanniksiEarth Works and Rock Excavations
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrys- ja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu kaivu- ja täyttötyöt sekä kaivantojen tuenta ja pohjavesihallinta sekä maarakenteiden suojaus ja lujittaminen. Kalliorakentamisen osalta opiskelija hallitsee louhintatöissä käytettävät poraus-, panostus- ja sytytyskalustot, työmenetelmät sekä panoslaskennan. Asiantuntijuuteen kuuluu tietämys louhintaräjähdysaineista ja sytytysvälineistä sekä räjäytystöitä koskeva lainsäädäntö ja määräykset ja ohjeet.
Keskeiset sisällöt- Maalajien maarakennusominaisuudet
- Kaivuluokitus
- Veden vaikutus maarakennustöihin
- Maansiirto
- Maan tiivistäminen
- Maarakennustöiden suunnittelu: Massakertoimet ja tilavuusyksiköt
- Kaivannot: Luiskatut ja tuetut kaivannot, pohjavesihallinta
- Maarakenteiden suojaus
- Maan lujitteet ja kevyet täytteet
- Kaivusuunnitelmien laadinta
- Räjähdysaineet
- Sytytysvälineet
- Kallion louhinta
- Räjähdysaineiden panostaminen
- Porauskalusto
- Ympäristön suojeleminen räjäytyksessä
- Räjäytystöitä koskevat säädökset ja määräykset sekä töissä tarvittavat luvat
SuoritustavatOpintojakson opiskeluun kuuluu oppituntien seuraaminen ja tuntiharjoituksiin osallistuminen sekä kurssikirjallisuuden
opiskelu itsenäisesti. Kurssi suoritetaan osakokeilla tai tentillä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Jääskeläinen R. Maarakennuksen ja louhinnan perusteet. Tammertekniikka/Amk-Kustannus Oy. Tampere 2010.
- Hartikainen O-P. Maarakennustekniikka. Otatieto Oy. Espoo 2000.
- RIL 263-2014, Kaivanto-ohje
- RIL 154- 1 ja 2, Tunneli ja kalliorakennus, RIL 1987
- Vuolio R ja Halonen T. Räjäytystyöt. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki 2012.
- Paalumäki T, Lappalainen P, Hakapää A, Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus, 2015
- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAuvinen Kai

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.