Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EMPM810 RKM-matematiikka 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska         5      
4 ERXP810 Introduction to Business Economics         5      
 
Ammattiopinnot
Alakohtaiset ammatilliset opinnot
4 ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5              
4 EMAT810 Pientalosuunnittelun perusteet (rkm) 5              
4 ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5              
4 EMAZ810 Rakennusalan rkm-projekti 1 5              
4 ERXN810 Betonimateriaalitekniikka   5            
4 ERXV810 Statiikka   5            
4 ERXG810 Geotekniikka ja pohjarakennus   5            
4 ERXV820 Lujuusoppi     5          
4 ERXG830 Maa- ja kalliorakentaminen     5          
4 ERXG820 Mittaustekniikka ja kaavoitus     5          
4 ERXN820 Rakennetekniikan perusteet ja teräsrakentaminen     5          
4 EMAT820 Kerrostalosuunnittelun perusteet (rkm)       5        
4 ERXN830 Betonirakenteet 1       5        
4 ERXN850 Rakennusfysiikka       5        
4 ERXN840 Puurakenteet 1         5      
4 ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli)           5    
Talonrakennustuotannon osaaja
4 ERXZ820 Rakennustyömaan laatu ja työturvallisuus   5            
4 ERXZ810 Rakentamistalous 1     5          
4 EMAZ820 Rakennusalan rkm-projekti 2       5        
4 ERXZ840 Rakentamistalous 2       5        
4 ERXZ850 Talotekniikka         5      
4 ERXN860 Betonityöt ja elementtirakenteet         5      
4 ERXZ830 Korjausrakentaminen 1         5      
4 ERXZ860 Rakennustyömaan johtaminen           5    
4 ERXZ880 Rakentamistalous 3           5    
4 EMAZ830 Rakennusalan rkm-projekti 3             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ERAZ810 Rakennuttaminen           5    
4 ERAN820 Teräsrakenteet 1           5    
4 ERXZ870 Korjausrakentaminen 2             5  
4 ERVZ820 BIM rakennustuotannossa         5      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT3 Opinnäytetyö             10  
   5 ECONT15  Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutuksen aloitus           5    
   5 ECONT25  Opinnäytetyön toteutus ja viimeistely             5  
   5 ECONT45  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT4 Opinnäytetyö             10  
   5 ECONT55  Opinnäytetyö, projekti 1           5    
   5 ECONT65  Opinnäytetyö, projekti 2, projektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 ECONT85  Kypsyysnäyte             0  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.