Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERAN820
NimiTeräsrakenteet 1
Nimi englanniksiSteel Structures 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee tyypillisten rakenneteräksen materiaaliominaisuudet, tyypilliset terästuotteet ja osaa mitoittaa tavanomaisia kantavia teräsrakenteita.

Opiskelija tuntee teräsrakenteiden suunnitteluperusteet ja hallitsee yksinkertaisten palkkien, pilarien ja liitosten suunnittelun. Opiskelija tuntee rakenteiden stabiliteettiin vaikuttavat asiat sekä rakenteiden jäykistämisen.
Keskeiset sisällötTeräsrakenteet:
- Eurokoodi järjestelmä (EN 1993 osat 1-1… 1-12, osat 2,3,4,5 ja 6, EN 1090 osat, kansalliset liitteet)
- Teräs rakennusmateriaalina (sis. ruostumattomat teräkset)
- Terästuotteet
- Tyypilliset rakenneratkaisut
- Vauriomekanismit teräsrakenteissa
- Poikkileikkausluokat (SFS EN 1993-1-1, 5.5 Poikkileikkausluokitus)
- Poikkileikkausten kestävyys poikkileikkausluokissa 1-3 (SFS EN
1993-1-1, 6.2 Poikkileikkausten kestävyys)
- Veto-, leikkaus-, ja taivutuskestävyys sekä kiepahdustuenta
- Nurjahdus (SFS EN 1993-1-1, 6.3.1 Vakiopoikkileikkauksiset puristetut sauvat). Puristetun ja taivutetun rakenneosan mitoitus tasonurjahdukselle.
- Käyttörajatilamitoitus
- Tyypilliset ruuvi- ja hitsiliitokset (SFS EN 1993-1-8)
- Teräsrungon jäykistystavat
- Palo- ja syöpymissuojauksen periaatteet
- tietokoneohjelmat, Frame –kehäohjelma,
FemDesign3DStructure -mitoitusohjelma

Teräsrakenteiden tietomalli:
- Teräsrungon mallintaminen
- Rakennepiirustusten laadinta
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen teräsrunkoisen hallirakennuksen rakennesuunnitteluharjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 –oppikirja, Kaitila, Olli, 2014, ISBN: 978-952-9683-54-3
- Kurssilla jaettava materiaali
- Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-1 Yleiset ja rakennuksia koskevat säännöt
- Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu EN1993-1-8 Liitokset
- Standardit:
- SFS EN 1993-1-1
-SFS EN 1993-1-8
- SFS EN 1090-2

Oheistietolähteet:

- Ruukki, Rakenneputket käsikirja 2016
- ECCS Eurocode Design Manuals. Esim.
- Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio. 2010.
Design of Steel Structures, Eurocode 3: Design of Steel
Structures, Part 1-1: Generla rules and rules for buildings.
ECCS Eurocode Design Manuals.
- SCI ja BCSA (Steel Construction Institute ja British Constructional
Steelwork Accosiation Limited) –julkaisut. Esim.
- Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3
- Steel Building Design: Worked examples for students
Edeltävät opinnotStatiikka, Lujuusoppi ja Rakennetekniikan perusteet
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPuurula Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.