Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXN810
NimiBetonimateriaalitekniikka
Nimi englanniksiConcrete Material Technique
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee betonin valmistustekniikan sekä betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Opiskelija hallitsee betonin raaka-aineiden valinnan, betonireseptin suunnittelun ja kelpoisuuden toteamisen. Opiskelija perehtyy betonissa ja betoniraudoitteissa tapahtuviin kemiallisiin ja sähkökemiallisiin reaktioihin niiden elinkaaren aikana. Opiskelija tuntee betonirakentamisen laatutekniikan perusteet. Laboratoriotöiden kautta opiskelija syventää osaamistaan ja saa tuntuman käytännön työtehtäviin.
Keskeiset sisällötBetoniteknologia (4 op):
- Betonituoteteollisuus
- Betonin osa-aineet sekä niiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikuttaminen
- Kovettuneen betonin ominaisuudet
- Betonin koostumuksen määritys
- Betonin valmistus
- Betonirakentamisen laatutekniikka
- Sementin koostumusvaihtoehdot ja niiden vaikutus betonin ja terästen kestävyyteen

Rakennusainekemia (1 op):
- Betonin kemialliset ominaisuudet
- Korroosioreaktioiden periaatteet, kemiallisen korroosion ja sähkökemiallisen korroosion perusteet
- Keskeiset korroosiomuodot, korroosion synty ja esto
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit, etätehtävät sekä laboratorioharjoitukset. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitustehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Opintojaksoon sisältyy luentojen ja harjoitustehtävien lisäksi pakolliset laboratorioharjoitukset.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- By 201 Betonitekniikan oppikirja, Suomen betoniyhdistys
- Betoninormit By 50
- Tekniikan kemia, Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio (EDITA)
- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHakulinen Marjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.