Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXN820
NimiRakennetekniikan perusteet ja teräsrakentaminen
Nimi englanniksiBasics of Structural Engineering and Steel Building
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet sekä osaa määrittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija osaa suunnitella rakennukselle kantavan rakennejärjestelmän ja laskea rakenneosien kuormitukset. Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita työmaalla käytettäviä piirustuksia. Opiskelija osaa tuottaa ymmärrettäviä rakennesuunnitelmia.

Opiskelija ymmärtää teräsrakentamisen ja konepajatoiminnan perusteita.
Keskeiset sisällötRakennesuunnittelun perusteet (3op):
- Rakennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku
- Rakentamisen normiohjaus, määräysten ja ohjeiden sitovuus, suunnittelijan pätevyys
- Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat. Pilari-palkki-laatta- runko. Teräsrunko.
- Runko-osien sekä katto- ja ulkoseinäelementtien tyypilliset muodot ja koot sekä tavallisimmat liitokset.
- Kuormien siirtyminen rakennusosalta toiselle ja kantavaan pohjaan
- Rakenteiden kuormat. Murto- ja käyttörajatilan kuormitusyhdistelmät
- Rakennesuunnitelmissa käytettävät lyhenteet, merkinnät ja viivatyypit.
- Eurokoodit 1990, 1991,1992

Teräsrakentaminen (2op):
- Teräsrakenteiden laadunvalvonta
- Konepajatoiminnan perusteet
- Konepajakuvien pääkohdat
- Teräksen palosuojauksen periaatteet
- CE-merkintä teräsrakenteissa
- Rakenteiden jäykistys, kiepahdustuenta
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Opintojaksoon sisältyy luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi pakollinen rakennesuunnitteluharjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSähköinen oppimateriaali, joka perustuu EN 1990, EN 1991 ja EN1992 ja niiden kansallisiin liitteisiin
RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje
RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja –laskelmat
RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat.
RIL 201-2-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat.
Kurssilla jaettava sähköinen materiaali.
Edeltävät opinnotStatiikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoutsonen Teppo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.