Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXN850
NimiRakennusfysiikka
Nimi englanniksiBuilding Physics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea rakenteen lämpötilajakauman ja U-arvon sekä tuntee energiatodistuksen laadinnan periaatteet ja tasauslaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakenteiden läpi siirtyvän kosteuden vaikutuksen rakenteisiin ja tuntee diffuusiolaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakennuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan perusteet. Opiskelija tuntee rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikan perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyvät määräykset ja suositukset. Opiskelija tuntee rakennusfysikaaliset perusmittausmenetelmät.
Keskeiset sisällöt- Rakennusfysiikan peruskäsitteet
- Lämmön siirtyminen rakenteiden läpi
- Lämmön siirtymistavat
- U-arvojen laskenta
- Ilman kosteus
- Kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi
- Hygroskooppisuus ja tasapainokosteus
- Vesihöyryn konvektio
- Diffuusiolaskenta
- Rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset
- Rakennuksen energiakulutuksen hallinta
- Energiatodistuksen laadinnan pääperiaatteet
- Rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikka
- Rakennusfysikaaliset simulaatiot
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu myös kosteussimulaatio, joista tehdään erillinen raportti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan myöhemmin.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoutsonen Teppo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.