Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXV820
NimiLujuusoppi
Nimi englanniksiMechanics of Materials
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kimmoteoriaan perustuvan lujuusopin kantavien rakenteiden mitoituksen pohjaksi.
Keskeiset sisällöt- Lujuusopin peruskäsitteet ja rakenteiden mitoitusmenetelmien perusteet
- Erilaiset materiaalimallit
- Normaalijännitys ja normaalijännityksen aiheuttama muodonmuutos. Jännitysvenymäpiirros, Hooken laki.
- Rakenteen veto- ja puristusmitoitus.
- Puhdas leikkausjännitys ja sen aiheuttama muodonmuutos. Rakenteen leikkausmitoitus.
- Taivutusjännitykset ja taivutuksen aiheuttama muodonmuutos. Sauvarakenteen taivutusmitoitus.
- Leikkausjännitys taivutuksen yhteydessä ja sen aiheuttama muodonmuutos ja mitoitus
- Yhdistetyt jännitykset (veto/puristus+taivutus)
- Stabiiliusilmiöt eri rakenteissa (nurjahdus-kiepahdus-lommahdus)
- Vääntö
- Väsymislujuus, lovivaikutus, kosketusjännitykset
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta.
Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakolliset harjoitustyöt.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSalmi, Pajunen, Lujuusoppi
Esa Hietikko, Palkki
Kurssilla erikseen jaettava materiaali
Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa
Edeltävät opinnotStatiikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPuurula Arto

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.