Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT870
NimiRakennusalan projekti 3 (halli)
Nimi englanniksiCivil Engineering Project 3 (hall)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetProjekti (2op):
Opiskelija tunnistaa, osaa ja hallitsee projektiin liittyvät oman ammattialansa keskeiset työtehtävät, sekä tunnistaa muiden ammattialojen tieto- ja tietomallitarpeet. Opiskelija hallitsee tiimityöskentelyssä käytettävät menetelmät (projektipankki) ja kokouskäytännöt.

Rakennussuunnittelu (3op):
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut hallirakennuksen suunnitteluun. Hän osaa huomioida lämmön ja kosteuden vaikutukset rakenteiden suunnittelussa. Hän tuntee väliseinien, alakattojen, ovien, ikkunoiden ja tavallisimpien kiintokalusteiden ominaisuudet, ulkoseinien ja lattioiden materiaalit sekä osaa laatia niitä koskevaa rakennusselostustekstiä.
Keskeiset sisällötHallin rakennussuunnitteluun liittyvät tehtävät ja tiedon jakaminen.

Projekti (2op):
- Toiminta yhteisessä projektissa opintojaksojen ERAN810 kanssa siten, että oppilaat tuottavat rakenne/tuotanto/rakennussuunnittelijan ominaisuudessa urakkalaskentavaiheen suunnitelmia hallirakennuksesta.

Rakennussuunnittelu (3op):
- Lämmön ja kosteuden huomioiminen rakenteiden suunnittelussa
- Ulkoseinät, yläpohjat, lattiat, väliseinät, alakatot, ikkunat, ovet, kalusteet ja rakennustyöselostus
SuoritustavatProjekti (2op):
Opiskelija osallistuu tiimityöskentelyyn ja suorittaa siihen kuuluvia suunnittelutyötehtäviä. Opintojaksoon kuuluu lähiohjaustunteja, minä aikana eri alojen vastuuopettajat antavat tiimeille tarvittavaa ohjausta.

Rakennussuunnittelu (3op):
Opiskelija osallistuu teoriatunneille ja niihin liittyviin osakokeisiin.
Projektiosuuden suoritukseen kuuluvat ryhmittäin tehtävät projektiohjeen mukaiset toimet.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksoon liittyvien teoriaopintojaksojen materiaalit.
Moodlessa oleva sähköinen suunnittelutehtävään liittyvä aineisto, opetusmateriaalit ja projektiohje.
Edeltävät opinnotEdeltävät perus- ja ammattiopinnot.
Muuta huomioitavaaOpintojaksolla sovelletaan muiden opintojaksojen teoriatietoa tiimityöskentely-ympäristössä.
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.