Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ820
NimiRakennustyömaan laatu ja työturvallisuus
Nimi englanniksiQuality and Work Safety on Construction Site
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetTalonrakennuksen työmaatekniikka (2 op): Opiskelija ymmärtää asuinkerrostalon rakennustöiden kuten maanrakennus- betonirunko-, puurunko- ja vesikattotöiden työmenetelmät ja kykenee tekemään työmaan muotti- nosto-, siirto-, ja kalustosuunnittelua, osaa tehdä tarvittavan elementtien asennustöiden suunnittelun, osaa talven tuomat ongelmat päivittäisessä rakentamisessa, ymmärtää keskeisten töiden johtamisen periaatteet ja rakennustyömaan logistiikan perusteet.

Rakentamisen laatu ja työturvallisuus (3 op): Opiskelija ymmärtää rakennustyömaan laatuajattelun, yrityksen laatutoiminnot, rakentamisen laadun osatekijät ja työvaiheiden laadukkaan toteuttamisen ja ymmärtää työmaan laadunvarmistuksen merkityksen laadun tuottamisen yhtenä tärkeimmistä tekijöistä.

Opiskelija ymmärtää työmaan työturvallisuuden merkityksen, hallitsee työmaan työturvallisuustyön tavoitteet, ymmärtää työsuojelulainsäädännön ja sopimusten vaatimukset työmaan työturvallisuuden kulmakivinä, kykenee soveltamaan yrityksen työturvallisuustoimintaan kuuluvaa ohjeistusta työmaan päivittäisiin rutiineihin, osaa soveltaa työturvallisuusohjeistusta työmaan työvaiheiden suunnittelussa.
Keskeiset sisällötTalonrakennuksen työmaatekniikka (2op):
- Kone- ja kalustosuunnittelu
- Maanrakennustöiden toteutuksen suunnittelu
- Muottityösuunnitelmat
- Elementtien asennussuunnittelu
- Nostojen ja siirtojen suunnittelu
- Talvirakentaminen
- Puurunko- ja vesikattotyöt
- Käsityökalut ja kiinnitystekniikat

Rakentamisen laatu ja työturvallisuus (3op):
- Rakentamisen laatu työmaalla ja rakennusyrityksessä
- Rakentamisen laatuun vaikuttavat osatekijät
- Työvaiheiden laadukas toteuttaminen
- Työmaan laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet
- Työturvallisuuslainsäädäntö ja sopimukset työmaan työturvallisuuden kulmakivinä
- Yrityksen turvallisuusajattelu ja sen vaikutus työmaan turvallisuuteen
- Työvaiheiden turvallinen toteuttaminen
- TR-mittaus
- Lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat työsuojelutehtävät ja toimenpiteet
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan Moodle-opetusympäristössä pidettävinä luentoina ja luentoja tukevina tuntiharjoituksina.
Opintojakson aikana tehdään yksi laaja harjoitustyö, jossa opiskelijat itsenäisesti soveltavat opetuskokonaisuuteen liittyvää teoriaopetusta käytännön työmaasuunnitelmiin.

Opintojaksosta pidetään kokeita, joilla todetaan opiskelijan hallitsevan aiheeseen liittyvät kokonaisuudet ja ymmärtävän niiden merkityksen työmaan toimintoina.

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on tenttien hyväksyttävä suoritus, pakollisen harjoitustyön tekeminen, tuntiharjoitteiden palautus ja opintojaksopalautteen antaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojakson materiaali on pääsääntöisesti Moodle-opetusympäristössä.
Moodlen lisäksi oheisaineistoa löytyy:
- Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen, Laatu-ajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, Rakennustieto,
- Markkanen J. Rakennustyömaan turvallisuus-suunnittelu. Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola, Helsinki 2000,
-RatuNet-aineistot ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
- Lisäksi aineistoa löytyy RT- kortistosta ja RYL-julkaisuista.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHakulinen Marjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.