Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ840
NimiRakentamistalous 2
Nimi englanniksiConstruction Economics 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetTalonrakennushankkeen tuotannonohjaus ja Rakennusyrityksen hankintatoimi ja logistiikka.

Opiskelija osaa suunnitella rakennushankkeen toteutuksen ottaen huomioon aikataululliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaatimukset.

Opiskelija osaa laatia Rakennushankkeen yleisaikataulun janakaaviona ja sen seurannan perusteet. Opiskelija osaa tehdä viikkosuunnittelun Lastplanner menetelmää hyödyntäen.

Opiskelija perehtyy rakennusyritysten hankintatoimeen ja logistiikkaan. Hän tuntee hankintojen suunnittelun periaatteet, osaa suunnitella työmaalle tulevat rakennustuotetoimitukset ja niiden logistiikan.

Opiskelija ymmärtää tehtäväsuunnittelun periaatteet, sekä osaa tehdä tehtäväsuunnittelun, jossa huomio aikataulun, materiaali- ja aliurakkahankinnan, sekä materiaalin työmaalogistiikan.
Keskeiset sisällötTalonrakennushankkeen tuotannonohjaus (3op):
- Tehtävän keston laskenta
- Yleisaikataulun laadinta janakaaviona
- Ennakoiva viikkosuunnitelma Lastplanner menetelmällä
- Tehtäväsuunnittelu

Rakennusyrityksen hankintatoimi ja logistiikka (2op):
- Hankinta-aikataulu
- Hankintojen yhteys talouteen
- Krajlikin matriisi
- Hankintojen valmistelu
- Tarjouspyyntö
- Tilaus ja aliurakkasopimus
- Taloudelliset vertailulaskelmat
- Hankintasopimukset (RYHT ja YSE)
- Työmaalogistiikan suunnittelu ja toteutus
- Talonrakennustyömaan aluesuunnittelu
- Kuljetukset, varastoinnit ja siirrot
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan Moodle-verkko-opetusympäristössä pidettävinä luentoina ja luentoja tukevina tuntiharjoituksina.
Opintojakson aikana tehdään yksi laaja harjoitustyö, jossa opiskelijat itsenäisesti soveltavat opetuskokonaisuuteen liittyvää teoriaopetusta käytännön työmaasuunnitelmiin.

Opintojaksosta pidetään kokeita, joilla todetaan opiskelijan hallitsevan aiheeseen liittyvät kokonaisuudet ja ymmärtävän niiden merkityksen työmaan toimintoina.

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on tenttien hyväksyttävä suoritus, pakollisen harjoitustyön tekeminen, tuntiharjoitteiden palautus ja opintojaksopalautteen antaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit
- Ratu Aikataulukirja
- RaTu Rakennushankkeen ohjaus
- TCM Planner projektinhallintaohjelma
- Opetuksen yhteydessä jaettavaa materiaalia.
Edeltävät opinnotRakennustyömaan laatu ja työturvallisuus, Talonrakennus 1, Rakentamistalous 1
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.