Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ870
NimiKorjausrakentaminen 2
Nimi englanniksiReconstructions 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan kokonaisnäkemyksen korjaustarpeesta ja tämän pohjalta osaa valita oikeat korjausratkaisut ottaen huomioon korjausrakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät, erityisesti sisäilmastoon vaikuttavat seikat. Opiskelija tuntee asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydelliset vaatimukset sekä sisäilmastotekijät. Opiskelija kykenee muodostamaan eri tekijöiden pohjalta kokonaiskäsityksen korjaustarpeesta sekä osaa hahmottaa alustavan suunnitteluratkaisun. Opiskelija osaa hyödyntää rakennuksen tietomallia korjausrakentamisessa.
Keskeiset sisällöt- Korjausrakentamiseen liittyvien määräysten ja ohjeiden soveltaminen eri korjausratkaisuihin
- Korjausratkaisut ja niiden rakennusfysikaaliset perusteet
- Kosteus- ja homevauriot
- Sisäilmastotekijät ja sisäilmaongelmien korjaukset sekä korjaustöiden puhtauden hallinta
- Korjaukset ja työturvallisuus
- Energiatehokkuus ja ekologisuus korjaamisessa
- Rakennuksen tietomalli korjausrakentamisessa
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyy luentoja, oppimistehtäviä ja mahdollisesti erilaisia tuotekoulutuksia sekä mahdollinen kohdekäynti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on tehtävä oppimistehtävät ja harjoitustyö, osallistuttava tuotekoulutuksiin sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentoaineisto ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit sekä KorjausRYL
- Ympäristöministeriön opas 29
- Ympäristöopas 2016
- Asumisterveysasetus
- Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
- Tunnista ja tutki riskirakenne -opetusmateriaali (YM2012) ja muu Hometalkoissa tuotettu materiaali
- Rakennuksen lämpökuvaus, Rakennusten tiiveysmittaus (Paloniitty)
- Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
Edeltävät opinnotKorjausrakentaminen 1. Rakennusfysiikka.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.