Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ860
NimiRakennustyömaan johtaminen
Nimi englanniksiConstruction Site Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija täydentää aiempien opintojaksojen tietoja ja perehtyy rakennustyömaan käytännön johtamisessa tarvittaviin taitoihin.
Keskeiset sisällöt- Rakennusliikkeen toteutusorganisaatio ja organisaatiossa toimivien henkilöiden tehtävät
- Työmaan käynnistäminen (luvat, katselmukset, ilmoitukset yms. työmaan perustamiseen liittyvät toimenpiteet)
- Työmaan ilmoitusvelvollisuus (vero.fi/tilaajavastuulaki)
- Työntekijöiden palkkaamiskäytännöt (sopimusten laadinta, perehdyttämistoimet, palkkakirjanpito)
- Työurakkasopimukset
- Johtamisen psykologia
- Työryhmän esihenkilönä toimiminen
- Mestarityöryhmän osana toiminen (työnjohtopalaverit)
- Palautteen hyödyntäminen johtamistoiminnassa (palautteen anto/saaminen, reklamaatiot)
- Työmaalla pidettävät kokoukset, tarkastukset ja katselmukset
- Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa
- Työmaan päättäminen (itselle luovutus, viranomaistarkastukset, luovutus tilaajalle)
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan Moodle-verkko-opetusympäristössä pidettävinä luentoina ja luentoja tukevina tuntiharjoituksina.
Opintojakson aikana tehdään yksi laaja harjoitustyö, jossa opiskelijat itsenäisesti soveltavat opetuskokonaisuuteen liittyvää teoriaopetusta käytännön työmaasuunnitelmiin.
Opintojaksosta pidetään kokeita, joilla todetaan opiskelijan hallitsevan aiheeseen liittyvät kokonaisuudet ja ymmärtävän niiden merkityksen työmaan toimintoina.
Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on tenttien hyväksyttävä suoritus, pakollisen harjoitustyön tekeminen, tuntiharjoitteiden palautus ja opintojaksopalautteen antaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Modig & Åhlsröm: Tätä on Lean -kirja
- Eero Suominen: Rakentajan johtamistaito –kirja
- Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit
- Ilmoitusvelvollisuus (vero.fi)
- Opetuksen yhteydessä jaettavaa materiaalia.
Edeltävät opinnotRakentamistalous 2, Talonrakennus 1, Rakennustyömaan laatu- ja työturvallisuus
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHakulinen Marjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.