Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT830
NimiTekninen piirustus ja mallintaminen
Nimi englanniksiEngineering Drawing and Modelling
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja piirtämiseen (CAD) liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija hallitsee CAD-ohjelmiston käytön ja osaa laatia rakennusalan piirustuksia tietokoneavusteisesti.

Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM) ja tuottaa mallista pientalon rakennusalan standardien mukaisia piirustuksia.

Opiskelija ymmärtää rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä detaljisuunnittelun yleisperiaatteet ja osaa soveltaa CAD- ja BIM-osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.
Keskeiset sisällötTekninen piirustus (2op):
- CAD-järjestelmien käyttö
- tietokoneavusteisen suunnittelun periaatteet ja CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta
- piirto-objektien käyttö ja muokkaus
- teknisten piirustusten laatiminen CAD-ohjelmistolla

Mallintaminen (3op):
- rakennuksen tietomallintamisen periaatteet
- rakennusten tietomallintamisen perusobjektit
- objektien tietosisällöt, käyttö ja muokkaustoiminnot
- pientalon ja rakennusalueen tietomallin laadinta
- rakennusalan piirustusten tuottaminen mallista
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa jaettava opetusmateriaali, oppimista tukeva video-opetusmateriaali, luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Lisäksi CAD- ja tietomallintamisohjelmistojen käyttöohjeet.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKuusela Viljo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.