Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXG820
NimiMittaustekniikka ja kaavoitus
Nimi englanniksiSurveing and Town Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetMittaustekniikan perusteet (3 op): Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee karttatekniikan perusteet, koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät. Hän tuntee mittauskaluston ja osaa soveltaa eri mittaustapoja rakennusteknisiin kohteisiin. Hän hallitsee geodeettiset peruslaskutehtävät koordinaattien käsittelyyn. Opiskelija osaa mittausaineistojen perusteella muodostaa lähtötietomalleja

Kaavoitus (2 op): Osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee kaavoituksen viranomaiskäytännön, kaavoitusprosessin ja sitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää, miten asemakaava ohjaa rakentamista ja miten maankäytön suunnittelulla vaikutetaan elinympäristömme laatuun. Opiskelijan tulee osata tulkita asemakaavoja ja tehdä niiden perusteella päätelmiä kaavan mukaisesta rakentamisesta. Opiskelija osaa tehdä maankäyttösuunnittelman pienelle alueelle ja laatia sitä vastaavan asemakaavakartan käyttäen virallisia asemakaavamerkintöjä.
Keskeiset sisällötMittaustekniikka:
- karttatekniikka
- pituuden mittaus
- korkeuden mittaus
- kulmien mittaus
- geodeettiset peruslaskutehtävät
- monikulmio- ja maastomallimittaus
- lähtötietomallit

Kaavoitus:
- Kaavoituksen viranomaiskäytännöt, kaavoitusprosessi ja kaavatasot
- Maankäyttösuunnitelma, havainnekuva, asemakaava ja kaavamerkintöjen selitykset
- Talotypologiat ja niiden ominaisuudet asuinympäristön laatutekijänä
- Mitoitusnormit: tontin ala, tonttitehokkuus, rakennusoikeus, asuntojen lukumäärä, autopaikkanormi, mitoitus
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit, etätehtävät sekä maastomittausharjoitukset. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitustehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi.

Opintojaksoon sisältyy luentojen ja harjoitus- tehtävien lisäksi pakolliset maastomittausharjoitukset.

Kaavoituksen osuus opintojaksosta suoritetaan tekemällä opintojakson päätteeksi kurssikirjallisuutta ja luentojen aiheita käsittelevä kirjallinen tentti sekä tekemällä harjoitustyö ryhmätyönä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Pasi Rantanen, Maastomittausten perusteet
- Kaavamerkinnät www.ymparisto.fi sivut
- aineistoa mm. www.kuopio.fi kaavoitus sivustot
- Asuinaluesuunnittelu / Rakennustieto
- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPakarinen Juha
Piipponen Mari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.